• prowadzenie sporów sądowych związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej oraz zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z prawami własności przemysłowej