• pomoc prawna w zakresie nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania umów o pracę
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników we wszelkich sprawach wynikających ze stosunku pracy