• przygotowywanie dokumentacji na potrzeby związywania i przekształcania spółek
  • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym
  • przygotowywanie i opiniowanie umów
  • opracowanie rozwiązań prawnych na potrzeby realizacji działań biznesowych
  • audyt dokumentacji prawnej i finansowej spółek