• opiniowanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych, listów intencyjnych, porozumień
  • odzyskiwanie należności
  • doradztwo zarówno na rzecz konsumentów jak i przedsiębiorców w ramach uprawnień dotyczących nieuczciwych praktyk oraz odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy 
  • prowadzenie postępowań sądowych
  • wsparcie w transakcjach dotyczących obrotu nieruchomościami